2 / 2
2008 Angels walking through urban space Installasjon/Kostymer.
Bestillingsverk til Åpningsparaden for Kulturbyen Stavanger 2008.
vseh1 vseh2 vseh3 vseh4 vseh5 vseh6 vseh7 vseh8
arildsdatter logo
Vi som er 100
For lukkede dører
Hedda Gabler
Angels Walking Through Urban Space
Skråninga
Thianshi
Die Nibelungen
TRAFO
info | kontakt
skisser | modeller
forestillinger
blogg