Jeg har min utdannelse fra Akademi for Scenekunst (1994 – 2001) og har studert under veiledning fra bl.a Rolf Alme, Carle Lange, Simon Vincenzi, Luca Ruzza og Reinhardt von der Tannen. Gjennom nært samarbeid med dyktige kunstnere og scenografer fra inn og utland har jeg fått en bred kunstnerisk plattform som jeg har hatt stor glede av å bygge videre på.

Fra å ha jobbet med prosjekter i det frie feltet har jeg de siste årene rettet meg mer
inn mot institusjonsteatrene. Jeg har blant annet gjort flere samarbeid meg regissør
og dramatiker  Nina Wester på Nationaltheatret, Rogaland Teater, Hålogaland Teater
og Nord- Trøndelag teater. Jeg har i tillegg gjort to større produksjoner i Tyskland
i samarbeid med regissør Christoph Diem ved Stadtteater Konstanz 2005 og Staatstheater Saarbrücken 2009.

For aktuelle nyheter og pågående prosjekter, følg med på min blogg.

Terese  
arildsdatter logo
info | kontakt
skisser | modeller
forestillinger
blogg

Terese Arildsdatter Riis

 

T: (0047) 9303 2463
e: mail@arildsdatter.no