vseh1 vseh2 vseh3 vseh4 vseh5
arildsdatter logo
Vi som er 100
For lukkede dører
Hedda Gabler
Angels Walking Through Urban Space
Skråninga
Thianshi
Die Nibelungen
TRAFO
info | kontakt
skisser | modeller
forestillinger
blogg
2004 TRAFO Utsmykning av Trafostasjon på Bø i Vesterålen.
Inngår i prosjektet TRAFO, en kunstnerisk utsmykking av trafokiosker
i Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes.
Prosjektet er et ledd i Kulturløft Golfstrømmen: Vesterålen mot 2000.